Met dank aan.
 
Auteur:               A F Pastoor
Lithografie:         Fred
Redactie:            Ina
Idee:                   Jaap
Vormgeving:       Brussel
                                                                        
 
                  Abraham Frederik Pastoor
Het